AGENS er et kompetanse- og ressursnettverk som hjelper virksomheter til å oppnå gode resultater.

Hva:

 • Utvikling:Organisasjon, team, arbeidsplass, ledere og individ.
 • Kartlegging: Kunde, internt, leverandør og potensial.
 • Kurs: Konsept, metoder, teknikker og empirisk grunnlag.
 • Coaching, råd og tips: Veiledning og individuell opplæring.
 • Foredrag: Tema som har betydning for trivsel, motivasjon og produktivitet.
 • Internkontroll: Bistå med bedriftstilpassete Internkontroll/HMS- og Kvalitetsstyringssystem, samt implementering og sertifisering (ISO standarder).

Hvorfor:

 • Vi bygger vårt konsept og våre metoder på evidensbasert forskning og best praksis.
 • Vi går til kjernen, avdekker potensial og løser problemer ved å bygge på det beste, styrke kapasitet og evnen til kreativitet.
 • Vi frigjør energi og ressurser.

Hvordan:

 • Vi benytter Mulighets Orientert Tilnærming som er basert på Appreciative Inquiry og Positiv psykologi for arbeidslivet.
 • Mulighets Orientert Tilnærming er et konsept med verktøy og teknikker tilpasset norske virksomheter og mellommenneskelig samspill på sitt beste.
 • Ved å ta hensyn til og tilrettelegge for faktorer som påvirker menneskers evne til å tenke kreativt, samarbeide og påta seg forpliktelser, kan vi få til gode og varige forbedringer på de fleste områder, med minst mulig motstand.