Organisasjonsutvikling

Toppledelse:

  • Strategiutvikling: Utarbeide og forankre en attraktiv strategi med strategiske mål som inspirerer og motiverer.

Hele virksomheten:

  • Fusjon: Samkjøre forskjellige kulturer og funksjoner med minst mulig motstand og størst mulig effekt.

Team:

  • Team effektivisering: Få frem og forsterke faktorene som bedrer effektivitet og arbeidsglede.
  • Teambygging: Etablere velfungerende samspill og personlig forankret engasjement.