VÅRE TJENESTER

Mulighets Orientert Tilnærming danner grunnlaget for alle våre tjenester.

Forskning og erfaring viser at det er spesielt fire faktorer som påvirker effektivitet, trivsel og resultatoppnåelse:

  • Vilje til å gjøre tydelige forbedringer – forankret hos ledelsen.
  • Innsikt i situasjon, virksomhetens egenart, hvordan egen atferd påvirker andre, samt begrensninger, muligheter og effektive virkemidler.
  • Verdigrunnlag og de grunnleggende antakelser som danner rammen for lederstil og samarbeidsholdninger.
  • Overskudd - evnen til å skape tilstrekkelig kapasitet og rom for gjennomtenkte beslutninger og prosesser.

Dette danner grunnlaget for våre tjenester. Her presenterer vi en oversikt over noen områder vi har spesielt god kompetanse og erfaring på.