Informasjon om AGENS

AGENS ble etablert som ressurs- og kompetanse nettverk i 2002.

Kvalitet og kundetilpasset.

Vårt fokus har vært å utvikle et tjenestekonsept som ivaretar hver enkelt oppdragsgiver sine behov og ønsker om å realisere potensial, optimalisere resultater og øke trivsel på jobben.

Stor anvendelighet

Vi arbeider med både private næringsvirksomheter og offentlige organisasjoner; blant annet kunnskapsvirksomheter, service- og produksjonsbedrifter, skole, helse, media, politisk organisasjon, finans og bank, konsulent virksomheter, styreseminar, for å nevne noen områder.

Det har vært en stor glede, og et virkelig privilegium, å erfare at våre tjenester og tilnærmingsmåter kan brukes som ramme rundt mange forskjellige utviklings-, ledelses- og opplæringsoppgaver. Med resultater langt over det forventede.

Teoretisk og vitenskapelig forankring

Vi har i lang tid arbeidet med Mulighets Orientert Tilnærming som teoretisk, vitenskapelig og metodisk utgangspunkt. Denne tilnærming er basert på Appreciative Inquiry , Solutions Focus , Positiv Psykologi, samt deBonos kreative tenkemåter og andre anerkjente, virkningsfulle og resultatskapende metoder.