Kartlegging

 

Vi sikrer riktig fokus og realisering av forbedrings- potensial, ved å skaffe relevant innsikt. Våre kartleggingsmetoder avdekker vital informasjon fra interne og eksterne aktører (ledelse, ansatte, kunder/klienter, leverandører og samarbeidspartnere).